KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMETAL POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Grębocinie. Możecie się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:  listownie na adres siedziby: ul. Okrężna 16A 87-122 Grębocin, e-mailowo biuro -at- kametal -dot- pl,  telefonicznie +48566520551
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 6 lata.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem nawiązania kontaktu.